ProefLOKAAL Bommelerwaard

hét herkennings- en ontmoetingspunt voor alle fijnproevers uit de Bommelerwaard
 

Dit is de privacy pagina.

We hebben geïnventariseerd wat voor soort informatie wij vastleggen, met welke reden en hoe deze wordt behandeld. 

We leggen minimaal uw e-mail adres vast in een elektronisch bestand om met u te communiceren via onze e-mail nieuwsbrief. Daarbij hebben we in voorkomende gevallen ook uw voornaam en achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer opgeslagen om u post te kunnen sturen en u te kunnen bellen wanneer dat beter uitkomt dan e-mail of post. Uzelf kan deze gegevens beheren via een online portaal; de informatie over toegang hiertoe, wordt per e-mail toegestuurd en de link staat ook onderaan elke nieuwsbrief die we versturen. Volgens de Europese Privacyregels, heb u hiermee het recht op inzage in de gegevens en kan u uw gegevens ook permanent verwijderen. 

Wanneer u Facebook hebt (en met ons bevriend bent) kunnen we direct contact met u leggen of kan u data gebruikt worden om geautomatiseerd gesponsorde content aan u te presenteren. 

Wie kunnen er bij u informatie: de Commissieleden die lid zijn van de communicatiecommissie kunnen bij deze gegevens en wanneer u deelneemt aan een evenement en daarbij hebt aangegeven voedselallergieën of dieetwensen te hebben, dan beschikken Stichting ProefLOKAAL en ook de samenstellers gedurende de voorbereiding van het evenement tot daarna over de allergie informatie.

In ons banksysteem leggen we u voorletters en achternaam, bankrekeningnummer en transacties vast. Het banksysteem is alleen toegankelijk voor de Penningmeester en de Kascontrole commissie. De informatie uit het bank- financiële systeem wordt niet gekoppeld met de informatie die we gebruiken om met u te communiceren.

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. 

Wanneer u bedrijfsmatig aan ProefLOKAAL verbonden bent als producent, samensteller of in een andere formele rol, worden voor de duur van de samenwerking de gewenste / benodigde gegevens beschikbaar gesteld aan diegenen die daar binnen de samenwerking van ProefLOKAAL behoefte aan hebben voor het uitvoeren van hun functie. Het zal dan vooral gaan over naam- en telefoonnummers en bedrijfsinformatie (contactinformatie). Evenzo, kunt u deze contact-gegevens voor de periode dat u deze voor het uitoefenen van uw functie van andere betrokkenen verkrijgen. Persoonlijke informatie van gasten / bezoekers wordt niet gedeeld. Voor het bereiden van voedingsmiddelen met allergieën of diëten, volstaat bij de voorbereiding van het evenement, het verstrekken van de allergie-informatie en het aantal couverts dat het betreft; hierbij hoeven geen persoonsnamen te worden verstrekt. De gast zal zelf bij aankomst aangeven dat deze voor een aangepast menu in aanmerking komt en dit zelf vooraf heeft aangegeven.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het bestuur via post@proeflokaalbommelerwaard.nl 

Ver 1.0 Mei 2018

 
E-mailen
Info
Instagram